be citizen

clock

IN 3 UUR, LEER JE OM ZO GOED MOGELIJK TE REAGEREN IN EEN NOODSITUATIE!

In 2019, opnieuw focus op de cardiopulomnaire reanimatie !

De opleidingen “reageren in noodsituaties“ werden gelanceerd in 2016  naar aanleiding van de aanslagen. Vanwege hun succes zijn ze sindsdien elk jaar verdergezet met, sinds 2018, een speciale focus op de cardiopulmonaire reanimatie.

Ze gaan opnieuw va start in 2019 vanaf 4 mei !

Het succes van de vorige edities hebben mij ertoe aangezet dit initiatief een duurzaam karakter te geven. Via deze opleidingen wens ik burgers aan te moedigen om zich vertrouwd te maken met levensreddende handelingen en de juiste reflexen in noodsituaties, maar wil ik ook interesse opwekken voor meer volledige opleidingen zoals de opleiding eerste hulp. Om iedereen te bereiken werd de leeftijdsgrens verlaagd tot 12 jaar” verklaart de Staatssecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Cécile Jodogne.

Tijdens de opleidingen komen allerlei soorten noodsituaties aan bod, op basis van eigen ervaringen of situaties die door de deelnemers worden aangehaald. Deze vormen het uitgangspunt van elke sessie. Bijzondere aandacht gaat naar demonstratie en praktijk. De cardiopulmonaire reanimatie (CPR) staat centraal.

Deze gratis sessies zullen elk eerste weekend van de maand mei tot juli. Twee opleidingen worden voorzien in de voormiddag (van 9u30 tot 12u30) en twee in de namiddag (van 13u30 tot 16u30). Elke sessie duurt 3 uur.

Aangezien het idee van partnerschap centraal staat in dit project, worden de organisatie en de coördinatie toevertrouwd aan het IODMH (Instituut voor Opleiding in de Dringende Medische Hulpverlening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), de DBDMH en het Rode Kruis. Alle sessies zullen plaatshebben in de lokalen van de IODMH, Havenlaan 138 te 1000 Brussel.

De eerste opleidingen zullen doorgaan in het weekend van 4 en 5 mei.