be citizen

clock

IN 2 UUR, LEER JE OM ZO GOED MOGELIJK TE REAGEREN IN EEN NOODSITUATIE!

Twee keer zoveel deelnemers !

In oktober hebben de organisatoren van de opleidingen “Leren reageren in noodsituaties” twee keer zoveel deelnemers verwelkomd. Het toegenomen aantal deelnemers is niet alleen een bewijs van het succes van de opleidingen, het toont ook de motivatie van de ingeschrevenen om echt aanwezig te zijn.

We bedanken ook alle mensen die ons verwittigd hebben omdat ze verhinderd waren. Op die manier hebben we het aantal beschikbare plaatsen zo goed mogelijk kunnen beheren.

Dit is een zeer bemoedigend teken voor de twee laatste opleidingsmaanden van 2017. Bovendien hebben we van opleiders en burgers al berichten gekregen waaruit blijkt dat goed werd omgegaan met de verhoging van het aantal deelnemers zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de opleiding.

Sommige denken al aan een opfrissingssessie om de goede reflexen bij ongevallen of rampen zeker niet te vergeten.

Bedankt iedereen !