be citizen

clock

IN 2 UUR, LEER JE OM ZO GOED MOGELIJK TE REAGEREN IN EEN NOODSITUATIE!

250 bijkomende plaatsen en ook sessies op zondag voor iedereen

 92% van de deelnemers was tevreden over de opleiding

De Brusselaars hebben zich massaal ingeschreven op onze website. Resultaat : begin september waren de inschrijvingen reeds volzet en geen enkele datum meer beschikbaar tot het einde van het jaar !
We hebben de data dus herbekeken om zoveel mogelijk Brusselaars te kunnen verwelkomen. Zondag is niet langer exclusief voorbehouden aan jeugdverenigingen en we hebben het aantal inschrijvingen per sessie verhoogd. 250 extra plaatsen zijn op die manier bijgekomen.
De tevredenheidsenquête die na elke sessie wordt afgenomen, bevestigt dit succes. Er moet benadrukt worden dat deze peilingen die per email worden voorgesteld een gemiddelde respons van 45% registreren, wat al een uitzonderlijke score op zich is.
98,86% van de ondervraagden geeft aan dat ze de opleidingen aan vrienden en kennissen zouden aanraden.
92,08% vindt de opleiding pertinent. Deze cijfers hebben betrekking op de 4 afgelopen maanden.
Meer specifiek waren de jongeren uitgenodigd om deel te nemen, met name via jeugdbewegingen waarvoor speciaal voorbehouden sessies geprogrammeerd werden. De deelname via deze weg was tot op heden een minder groot succes, maar de zomer is het seizoen van de kampen en familievakanties. We wachten dus nog even tot het nieuwe schooljaar wel en goed van start is gegaan alvorens conclusies te trekken.
Deze kanttekening is relatief aangezien, volgens onze peiling, toch 33% van de deelnemers aan de sessies “voor alle publiek” jonger dan 30 zijn.
We zullen de kwantitatieve resultaten met betrekking tot de deelname alsook de kwalitatieve feedback van de organisatoren en opleiders analyseren. Er zal op die manier bekeken worden of deze opleidingen verder gezet zullen worden in 2018.