be citizen

clock

IN 3 UUR, LEER JE OM ZO GOED MOGELIJK TE REAGEREN IN EEN NOODSITUATIE!

Zichzelf in veiligheid brengen, bijkomende ongevallen vermijden

Ik bied hulp

Het is goed om te weten dat in noodgevallen onze reacties soms kunnen verbazen. De opleiders zullen u vertellen wat de verschillende reacties zijn. Het is ook  beter te kunnen terugvallen op een eenvoudig referentiesysteem met basisregels.

REGEL NR 1 : Voor ik hulp bied, zorg ik dat ik zelf in veiligheid ben.

Toezien op de veiligheid betekent de nodige voorzorgen nemen om bijkomende ongevallen of een verslechtering van de situatie te vermijden. Deze maatregelen hebben betrekking op de redder zelf, het slachtoffer en de aanwezige personen. Om dergelijke bijkomende ongevallen te vermijden moet de situatie in haar geheel geobserveerd worden : is er een dreigend gevaar?

Door de situatie te observeren, kan men de juiste beslissing nemen wat betreft zijn eigen bescherming en kan men, in extreme gevallen, beslissen om niet in te grijpen ….

Leer dit beter te begrijpen aan de hand van concrete situaties en stel jullie vragen op de opleidingssessies “Reageren in noodsituaties”. Schrijf jullie in op de website om deel te nemen aan deze opleiding.