be citizen

clock

IN 3 UUR, LEER JE OM ZO GOED MOGELIJK TE REAGEREN IN EEN NOODSITUATIE!

Wettelijke vermeldingen

Persoonsgegevens

Uw persoonlijke inschrijvingsgegevens worden opgenomen in de beheerbestanden van de website en dienen enkel om de inschrijvingen te beheren zodanig dat u in de beste omstandigheden wordt ontvangen.

U zal enkel bijkomende informatie krijgen indien u de optie heeft aangevinkt waarbij u de organisatoren toestemming geeft om dit te doen of indien u dit heeft aangegeven tijdens uw effectieve deelname aan een opleiding.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht om de betrokken gegevens te laten verbeteren of verwijderen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de site reageren-noodsituaties.brussels geeft de gebruiker geen enkel recht op intellectueel eigendom over de inhoud van de site.

Door het bezoeken van de website verklaart de gebruiker zich akkoord met het feit dat hem enkel een gebruik wordt toegestaan voor raadplegingsdoeleinden. Elk ander gebruik is onderworpen aan een uitdrukkelijke voorafgaande toelating van de beheerder van de website.

Elk onrechtmatig gebruik van (een deel van) de website kan aanleiding geven tot een vervolging overeenkomstig de van kracht zijnde wetten.

Recht op afbeelding

Met het oog op informatie, zullen we enkele fotoalbums van de opleidingen publiceren. Het zal gaan om algemene illustraties van de activiteiten. Toestemming zal worden gevraagd aan de deelnemers van de opleiding.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, kan u, indien u op onze website een foto opmerkt waar uw gezicht herkenbaar is en u niet langer wenst dat deze foto erop verschijnt.