be citizen
LEER OP NOODSITUATIES TE REAGEREN
Je neemt deel als groep
1

Ik ben jeugdanimator en ik schrijf mijn groep in.

Je wenst de leden van je jeugdvereniging in te schrijven voor de opleiding “Hoe te reageren in een noodsituatie”.

De jongeren moeten minstens 12 jaar zijn. Elke groep moet begeleid zijn door een meederjarige verantwoordelijke.

De opleiding wordt georganiseerd in groepen van 20 deelnemers en er gaan 2 sessies tegelijkertijd door.

Inschrijven is verplicht

2
3
4
Identificatie van de verantwoordelijke
Identificatie van de begeleider
Informatie over de groep