be citizen

clock

IN 3 UUR, LEER JE OM ZO GOED MOGELIJK TE REAGEREN IN EEN NOODSITUATIE!

Gratis opleidingen georganiseerd door:

red cross

Belgische Rode Kruis
Croix Rouge 
de Belgique

siamu

Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)

ifamu

Institut de Formation en Aide Médicale Urgente - IFAMU

Er is nog geen inhoud voor de voorpagina aangemaakt. Abonneer op

Praktische info voor deelnemers

Hoe deelnemen ?

Minstens 12 jaar zijn.
-18 jarigen moeten vergezeld zijn door een volwassene.

De toegang is vrij zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Je kan je verzekeren van een plaats door je nu reeds on line in te schrijven.
Je kan je individueel inschrijven of in groep. Klik hierboven op de optie van je keuze en volg de instructies.

bag

Als gevolg van de geldende veiligheidsvoorschriften – fouillering van persoonlijke bezittingen – wordt gevraagd geen grote tassen of andere voorwerpen mee te brengen.

Plaats

Brandweerkazerne van Brussel : Helihavenlaan 11-15 te 1000 Bruxelles
Toegang = metro lijnen 2 en 6, station Ijzer

Data

U zal uw datum kunnen kiezen door bovenaan op de inschrijvingslink te klikken,  naargelang u zich wil inschrijven als burger of een groep wil inschrijven.

Laten we verdergaan op het elan van de burgers

 

In noodsituaties kan men zich hulpeloos voelen : hoe reageren? hoe zichzelf beschermen? hoe helpen?

Met de juiste reflex, de juiste handelingen bij een ongeval of een ramp, kan men de hulpdiensten helpen om meer levens te redden. Elke burger is een schakel in de hulpverlening.

Word ook zo’n schakel, verhoog uw vermogen om de juiste reflex te hebben, om uzelf te beschermen en andere mensen te redden.

Het Rode Kruis, de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) en het Instituut voor opleiding Dringende Medische Hulpverlening (IODMH) bundelen hun krachten om u een nieuwe cyclus van burgeropleidingen “Reageren in Noodsituaties” voor te stellen.

Een jaar na het succes van de opleidingen van 2016 is de formule verbeterd. De opleidingen worden georganiseerd tot het einde van het jaar. Deze zijn toegankelijk voor jongeren vanaf 12 jaar en sessies worden speciaal georganiseerd voor jeugdbewegingen.

De opleidingen “Reageren in noodsituaties” vervangen de gespecialiseerde opleidingen niet. Als Brusselse actoren in de hulpverlening bieden we hier gratis een korte kwaliteitsvolle opleiding (2 uur) aan, toegankelijk voor iedereen.

Het is eveneens de wens van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om de Brusselse bevolking de mogelijkheid te bieden de juiste reflex aan te leren in een noodsituatie.

We verwachten je ! Hoor ook bij de 2000 reeds opgeleide burgers ! 
Je kan de dag zelf gewoon ter plaatse komen maar je kan ook je plaats nu reeds on line reserveren. Klik hiervoor op één van de groene wijzers (bovenaan deze pagina).

Nieuws

Actualités

28-03-2018

De opleidingen “reageren in noodsituaties“ werden gelanceerd in 2016  naar aanleiding van de aanslagen. Hun succes heeft geleid tot het verderzetten in 2017. Vanaf mei 2018, starten we een nieuw seizoen.

Nieuwigheid 2018 : een volledige 3u durende opleiding met een speciale focus op de cardiopulmonaire reanimatie.

“Het succes van de edities 2016 en 2017 hebben mij ertoe aangezet dit initiatief een duurzaam karakter te geven. Via deze opleidingen wens ik burgers aan te moedigen om zich vertrouwd te maken met levensreddende handelingen en de juiste reflexen in noodsituaties, maar wil ik ook interesse opwekken voor meer volledige opleidingen zoals de opleiding eerste hulp. Om iedereen te bereiken werd de leeftijdsgrens verlaagd tot 12 jaar” verklaart de Staatssecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Cécile Jodogne.

Tijdens de opleidingen komen allerlei soorten noodsituaties aan bod, op basis van eigen ervaringen of situaties die door de deelnemers worden aangehaald. Deze vormen het uitgangspunt van elke sessie. Bijzondere aandacht gaat naar demonstratie en praktijk. Tijdens deze nieuwe opleidingen zal de cardiopulmonaire reanimatie (CPR) centraal staan.

Deze gratis sessies zullen elk eerste weekend van de maand mei tot december (met uitzondering van augustus en september) georganiseerd worden. Twee opleidingen worden voorzien in de voormiddag (van 9u30 tot 12u30) en twee in de namiddag (van 13u30 tot 16u30). In totaal zullen 48 sessies worden gegeven, met maximum 20 deelnemers per sessie van 3 uur.

Aangezien het idee van partnerschap centraal staat in dit project, worden de organisatie en de coördinatie toevertrouwd aan het IODMH (Instituut voor Opleiding in de Dringende Medische Hulpverlening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), de DBDMH en het Rode Kruis. Alle sessies zullen plaatshebben in de hoofdkazerne van de Brusselse brandweerdienst aan de Helihaven 11-15 te 1000 Brussel.

De eerste opleidingen zullen doorgaan in het weekend van 5 en 6 mei.

27-03-2018
 92% van de deelnemers was tevreden over de opleiding

In 2016 vond 80% van de deelnemers de inhoud relevant.

In 2017 liep het tevredenheidspercentage op tot 92%.

Aarzel niet om je in te schrijven voor de formule 2018 !

27-03-2018
Ik bied hulp

Het is goed om te weten dat in noodgevallen onze reacties soms kunnen verbazen. De opleiders zullen u vertellen wat de verschillende reacties zijn. Het is ook  beter te kunnen terugvallen op een eenvoudig referentiesysteem met basisregels.

REGEL NR 1 : Voor ik hulp bied, zorg ik dat ik zelf in veiligheid ben.

Toezien op de veiligheid betekent de nodige voorzorgen nemen om bijkomende ongevallen of een verslechtering van de situatie te vermijden. Deze maatregelen hebben betrekking op de redder zelf, het slachtoffer en de aanwezige personen. Om dergelijke bijkomende ongevallen te vermijden moet de situatie in haar geheel geobserveerd worden : is er een dreigend gevaar?

Door de situatie te observeren, kan men de juiste beslissing nemen wat betreft zijn eigen bescherming en kan men, in extreme gevallen, beslissen om niet in te grijpen ….

Leer dit beter te begrijpen aan de hand van concrete situaties en stel jullie vragen op de opleidingssessies “Reageren in noodsituaties”. Schrijf jullie in op de website om deel te nemen aan deze opleiding.