be citizen

clock

IN 2 UUR, LEER JE OM ZO GOED MOGELIJK TE REAGEREN IN EEN NOODSITUATIE!

Gratis opleidingen georganiseerd door:

red cross

Belgische Rode Kruis
Croix Rouge 
de Belgique

siamu

Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)

ifamu

Institut de Formation en Aide Médicale Urgente - IFAMU

Er is nog geen inhoud voor de voorpagina aangemaakt. Abonneer op

Praktische info voor deelnemers

Hoe deelnemen ?

Minstens 12 jaar zijn.
-18 jarigen moeten vergezeld zijn door een volwassene 
Voor de sessies op zaterdag is de toegang vrij. De plaatsen zijn echter beperkt. Je kan je verzekeren van een plaats door je nu reeds on line in te schrijven.
Voor de sessies op zondag, voorbehouden aan jongerenorganisaties, is de voorafgaandelijke inschrijving vereist.

bag

Als gevolg van de geldende veiligheidsvoorschriften – fouillering van persoonlijke bezittingen – wordt gevraagd geen grote tassen of andere voorwerpen mee te brengen.

Plaats

Brandweerkazerne van Brussel : Helihavenlaan 11-15 te 1000 Bruxelles
Toegang = metro lijnen 2 en 6, station Ijzer

Data

U zal uw datum kunnen kiezen door bovenaan op de inschrijvingslink te klikken,  naargelang u burger of jeugdbeweging bent

Laten we verdergaan op het elan van de burgers

 

In noodsituaties kan men zich hulpeloos voelen : hoe reageren? hoe zichzelf beschermen? hoe helpen?

Met de juiste reflex, de juiste handelingen bij een ongeval of een ramp, kan men de hulpdiensten helpen om meer levens te redden. Elke burger is een schakel in de hulpverlening.

Word ook zo’n schakel, verhoog uw vermogen om de juiste reflex te hebben, om uzelf te beschermen en andere mensen te redden.

Het Rode Kruis, de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) en het Instituut voor opleiding Dringende Medische Hulpverlening (IODMH) bundelen hun krachten om u een nieuwe cyclus van burgeropleidingen “Reageren in Noodsituaties” voor te stellen.

Een jaar na het succes van de opleidingen van 2016 is de formule verbeterd. De opleidingen worden georganiseerd tot het einde van het jaar. Deze zijn toegankelijk voor jongeren vanaf 12 jaar en sessies worden speciaal georganiseerd voor jeugdbewegingen.

De opleidingen “Reageren in noodsituaties” vervangen de gespecialiseerde opleidingen niet. Als Brusselse actoren in de hulpverlening bieden we hier gratis een korte kwaliteitsvolle opleiding (2 uur) aan, toegankelijk voor iedereen.

Het is eveneens de wens van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om de Brusselse bevolking de mogelijkheid te bieden de juiste reflex aan te leren in een noodsituatie.

We verwachten je ! Hoor ook bij de 2000 reeds opgeleide burgers ! 
Je kan de dag zelf gewoon ter plaatse komen maar je kan ook je plaats nu reeds on line reserveren. Klik hiervoor op één van de groene wijzers (bovenaan deze pagina).

Nieuws

Actualités

11-10-2017

In oktober hebben de organisatoren van de opleidingen “Leren reageren in noodsituaties” twee keer zoveel deelnemers verwelkomd. Het toegenomen aantal deelnemers is niet alleen een bewijs van het succes van de opleidingen, het toont ook de motivatie van de ingeschrevenen om echt aanwezig te zijn.

We bedanken ook alle mensen die ons verwittigd hebben omdat ze verhinderd waren. Op die manier hebben we het aantal beschikbare plaatsen zo goed mogelijk kunnen beheren.

Dit is een zeer bemoedigend teken voor de twee laatste opleidingsmaanden van 2017. Bovendien hebben we van opleiders en burgers al berichten gekregen waaruit blijkt dat goed werd omgegaan met de verhoging van het aantal deelnemers zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de opleiding.

Sommige denken al aan een opfrissingssessie om de goede reflexen bij ongevallen of rampen zeker niet te vergeten.

Bedankt iedereen !

19-09-2017
 92% van de deelnemers was tevreden over de opleiding

De Brusselaars hebben zich massaal ingeschreven op onze website. Resultaat : begin september waren de inschrijvingen reeds volzet en geen enkele datum meer beschikbaar tot het einde van het jaar !
We hebben de data dus herbekeken om zoveel mogelijk Brusselaars te kunnen verwelkomen. Zondag is niet langer exclusief voorbehouden aan jeugdverenigingen en we hebben het aantal inschrijvingen per sessie verhoogd. 250 extra plaatsen zijn op die manier bijgekomen.
De tevredenheidsenquête die na elke sessie wordt afgenomen, bevestigt dit succes. Er moet benadrukt worden dat deze peilingen die per email worden voorgesteld een gemiddelde respons van 45% registreren, wat al een uitzonderlijke score op zich is.
98,86% van de ondervraagden geeft aan dat ze de opleidingen aan vrienden en kennissen zouden aanraden.
92,08% vindt de opleiding pertinent. Deze cijfers hebben betrekking op de 4 afgelopen maanden.
Meer specifiek waren de jongeren uitgenodigd om deel te nemen, met name via jeugdbewegingen waarvoor speciaal voorbehouden sessies geprogrammeerd werden. De deelname via deze weg was tot op heden een minder groot succes, maar de zomer is het seizoen van de kampen en familievakanties. We wachten dus nog even tot het nieuwe schooljaar wel en goed van start is gegaan alvorens conclusies te trekken.
Deze kanttekening is relatief aangezien, volgens onze peiling, toch 33% van de deelnemers aan de sessies “voor alle publiek” jonger dan 30 zijn.
We zullen de kwantitatieve resultaten met betrekking tot de deelname alsook de kwalitatieve feedback van de organisatoren en opleiders analyseren. Er zal op die manier bekeken worden of deze opleidingen verder gezet zullen worden in 2018.

19-07-2017
REGEL Nr 2 : De balans van het slachtoffer

De wijzer van onze cirkel « Reageren in een noodsituatie” schuift op naar de tweede fase.

Nadat ik mezelf in veiligheid gebracht heb, kan ik de balans van het slachtoffer opmaken : ik evalueer de vitale functies (bij bewustzijn, ademhaling, bloedsomloop) ; ik spoor eventuele verwondingen op; ik bevraag het slachtoffer over zijn toestand, zijn aanvoelen, zijn antecedenten...

Om deze tweede regel goed te begrijpen, te weten wat en hoe te doen, schrijf je in voor de opleidingen.